Vil betale Krekars flybillett

Fremskrittspartiets Ungdom i Akershus betaler Krekars flyreise

Akershus FpU har besluttet at FpU vil ta kostnaden for en énveisbillett fra Oslo til Bagdad for Mullah Krekar med Turkish airlines dersom Mullah Krekar ønsker å ta imot invitasjonen. Betingelsen er at han reiser innen utgangen av januar 2011. Mullah Krekar er ikke i forhandlingsposisjon og er ikke i posisjon til å stille krav til norske myndigheter.

Fremskrittspartiets Ungdom ønsker ikke at norske myndigheter skal arbeide for å fjerne Mullah Krekar fra verken FNs eller USAs terrorlister, ei heller at norske myndigheter skal bidra til å garantere for hans sikkerhet i Irak ved frivillig utreise. Akershus FpU mener at Mullah Krekar må klare å stå på egne bein, dersom han velger å returnere til Irak.