Nytt styre valgt

10. desember 2011 var det årsmøte i Akershus FpU. Torbjørn Weisæth ble gjenvalgt som formann. Det nye styret er det største noensinne, og består av ni faste medlemmer og fire varamedlemmer.

Formann: Torbjørn Weisæth
Politisk nestformann: Petter Kaland Melsom
Organisatorisk nestformann: Anne-Kjersti Klingsheim
Kasserer: Elnar Holmen
Studieleder: Marita Moe
Styremedlem: Filip Jensen Napier
Styremedlem: Sandra-Kim Eldevik
Styremedlem: Jan Fredrik S. Breivik
Styremedlem: Vidar A. R. Eggum

1. vara: Helge W. H Braathen
2. vara: Marte Christine Hoffmann
3. vara: Sofie Sandin Schumacher
4. vara: Linda Mari Kristengård