Henrik Bøhler: nyvalgt formann i Bærum FpU

Henrik Bøhler (18) fra Jar ble valgt til formann i Bærum FpUs årsmøte 25. oktober. Vi tok en prat med Henrik for å bli bedre kjent med han.

Tekst: Erik Klevar

Hva synes du om Bærum FpUs situasjon i dag?

Jeg synes Bærum FpU er et dyktig lokallag. Til tross for at vi ikke har så mange
medlemmer som vi gjerne ville hatt, har vi aktive medlemmer som jobber for resultater.
Vi har i tillegg en god del arrangementer som de fleste medlemmene er med på. Vi
gjorde det ikke så bra ved forrige kommunevalg, men vi har opplevd større interesse for
lokallaget. Jeg er fornøyd alt i alt og ser frem til et år, eller flere, som formann.
Hvor ser du Bærum FpU om 5 år?
Om fem år er vi et lokallag i ungdomspartiet til den sittende regjeringen. Vi har flere
medlemmer, flere arrangementer og har klart å bygge et solid ungdomsparti. Vi har med
andre ord løftet partiet og kan bidra med mer.
Hvordan skal du oppnå gode resultater under valgkampen?

Vi må fokusere på vår politikk, og ikke andres. Vi må i tillegg bygge ned fordommer og
sørge for at folk ikke får det dårlige inntrykket av FpU og FrP. Det er viktig at folk ikke
sitter på feilinformasjon. Vi må vise folk hvordan politikken vår fungerer og hva som er
riktig for samfunnet vårt.
Hvordan skal du rekruttere medlemmer til lokallaget?
Vi må rekruttere medlemmer under valg, først og fremst. Folk, og spesielt ungdommer,
blir mer engasjerte når det er et valg rundt hjørnet. Vi må drive medlemspleie
med arrangementer og kos for medlemmene. Vi må skape et godt miljø, et godt
ungdomsparti. Vi begynner med vårt lokallag! Stem FrP!