Alle innlegg av Eivind W. Kårbø

Kjapt hjem, hele døgnet

Akershus er et fylke i vekst, det skapes flere jobber og pendlingen øker som aldri før. De mest sentrale delene blir i dag knyttet med et lokaltog og buss. For å takle fremtidens etterspørsel fra pendlere, unge og næringsliv, burde lokaltogene også ha nattavganger, som flere storbyregioner.

Akershus FpU mener det burde være mulig å komme seg raskt hjem rundt i fylket på natt, uten å benytte dyre løsninger. Hvis en jobber nattevakt i Ski, burde turen hjem etter endt vakt til for eksempel Sandvika eller nedre Romerike være effektivt, rimelig og fleksibelt. Det er kjedelig å bruke flere timer på å komme seg mellom to byer, så nært hverandre på nattetid.

Spesielt på helgene, når nattbussene til og fra Oslo er ofte fulle, treige og går sjeldent. Om en person vil raskest mulig hjem natt til søndag, burde ikke turen fra Oslo og til Asker ta en hel time. Nattog vil supplere og konkurrere mot nattbussavgangene i Akershus, som i alt, vil gi et bedre tilbud for brukeren

Derfor burde lokaltoglinjer som dekker de mest befolkningsrike delene i fylket effektivt, få nattavganger. Som L1 fra Spikkestad via Stabekk til Lillestrøm og L2, og L2 fra Ski med direkte forlengelse til Asker. NSB burde innføre dette med timesfrekvenser på hverdagsnetter, og halvtimesfrekvenser på helgenetter.

Akershus FpU er glad for at Akershus FrP sa ja til å kjempe for nattavganger på lokaltogene på fylkesårsmøtet. Frekvenser til alle døgnets tider i befolkningsrike områder er svært bra for utviklingen av fylket. Dette er en positiv satsing på Akershus, som knytter Asker, Lillestrøm og Ski sammen døgnet rundt.

Akershus FpU mener at nattavganger på lokaltog i fylket anses som trygt, lønnsomt og miljøvennlig. Et stort pendlerfylke i vekst, trenger nye løsninger. Nattavganger på lokaltog gjør at sentrale deler av fylket blir mer tilgjengelig, åpner flere muligheter, og gjør Akershus som et storbyfylke attraktivt for folk flest.

Fikk møte samferdselsministeren

I helgen deltok Akershus Fremskrittspartiets Ungdom på FpUs tradisjonsrike tillitsmannskonferanse i Oslo. Der fikk de blant annet møte samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen.

Hver januar går den tradisjonsrike Tillitsmannskonferansen til Fremskrittspartiets Ungdom av stabelen på partikontoret i Oslo. Konferansen har blitt avholdt hvert år siden 1981. Denne gangen var hundre tillitsvalgte Frp-ungdommer fra hele landet samlet for å få faglig påfyll.

– Det er utrolig morsomt å få møte så mange engasjerte FpUere fra andre steder i landet, og ikke minst veldig lærerikt for oss tillitsvalgte, sier Eivind W. Kårbø, formann i Akershus FpU.

Konferansen ble også gjestet av noen av Frps toppolitikere i regjeringsapparatet og personer fra privat næringsliv. Samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen var en av statsrådene som hadde tatt turen for å møte ungdomsorganisasjonen

– At vi får møte både statsråder, stortingsrepresentanter og dyktige folk fra næringslivet gir oss en skikkelig vitamininnsprøytning til å stå på videre, legger han til.

Får gjennomslag

I høstens mye omtalte statsbudsjett fra H/FrP-regjeringen, og påfølgende forhandlinger med KrF og Venstre, var det en rekke saker som ungdomspartiet er fornøyd for å ha fått gjennomslag for.

– Vi er utrolig fornøyd med at frikortgrensen har blitt økt nok en gang, slik at ungdommer som står på ekstra straffes i mindre grad. Nå kan man tjene hele 55.000 kroner skattefritt. I tillegg er vi svært fornøyd med at budsjettet til veiene er økt med nesten 50 prosent etter Frp kom inn i regjering, sier Kårbø.