Alle innlegg av Eivind W. Kårbø

Fraværsgrensen fungerer, men den trenger noen justeringer

Regjeringen har innført en fraværsgrense som ble gjeldende fra og med skoleåret 2016/2017.
Ole Martin Johansen (18), fylkessekretær for Akershus FpU

Den omstridte fraværsgrenen går ut på at dersom man har mer enn 10 prosent fravær som ikke er godkjent, står man i fare for å miste karakteren i faget.

Denne grensen har sine svakheter, men er helt nødvendig for å sikre et godt klassemiljø, hindre «dropouts» og forhindre skulk. Den siste tiden har vi sett tall fra hele landet som viser at fraværet har gått kraftig ned etter innføringen av fraværsgrensen.
Dette er strålende.

Mer myndighet til helsesøster

Et problem som ofte blir tatt opp i forbindelse med fraværsgrensen, er at de elevene som har psykiske lidelser, kan risikere ikke å få karakterer i enkelte fag.

Fremskrittspartiets ungdom ønsker å løse denne utfordringen ved at helsesøster kan utgi dokumentasjon på gyldig fravær.

Helsesøster kjenner ofte sine elever mye bedre enn fastlegen gjør, og er derfor mer enn nok kvalifisert til å gi en slik dokumentasjon. En annen positiv effekt man kommer til å se, er at presset på fastlegene vil bli mindre og man slipper å betale en egenandel kun for å få dokumentasjon på sykdom.

Fremskrittspartiets ungdom ønsker også å tillate obligatorisk kjøreopplæring som gyldig fravær.

En utfordring med fraværsgrensen er at obligatorisk kjøreopplæring går ut over 10-prosent-grensen. Fraværsgrensen er rettet mot de elevene som skulker skolen, og ikke de som har gyldig dokumentasjon på kjøreopplæring.

Vi ønsker å øke kvoten for «politisk fravær»

Elevene som er aktive i politiske, ideelle eller veldedige organisasjoner, har i dag 10 dager som de kan ta ut i såkalt «politisk fravær». Disse dagene teller ikke på fraværsgrensen, men vi ser at disse elvene ofte må bruke flere enn de 10 dagene de har tilgjengelig.

At elever bidrar gjennom slike organisasjoner, er utelukkende positivt for samfunnet, og vi må derfor legge godt til rette for disse elvene.

Det er ikke de engasjerte elevene som sliter på skolen, og fraværsgrensen bør heller ikke ramme disse på en urettferdig måte.

Fremskrittspartiets ungdom ønsker derfor å øke kvoten for «politisk fravær» til 20 dager, slik at aktive og engasjerte elever har muligheten til å delta på flere arrangementer.

Vi ser nødvendigheten av en fraværsgrense.

Det er viktig at vi setter skulking på dagsordenen og hjelper de svake elevene med å fullføre utdanningsløpet.

På tross av dette ser vi noen utfordringer med fraværsgrensen slik den står i dag, noe vi ønsker å løse med en mykere variant av dagens fraværsgrense.

Helsesøster skal kunne gi gyldig fravær, obligatorisk kjøreopplæring skal gi gyldig fravær og politisk fravær sk1al økes til 20 dager.

Kjapt hjem, hele døgnet

Akershus er et fylke i vekst, det skapes flere jobber og pendlingen øker som aldri før. De mest sentrale delene blir i dag knyttet med et lokaltog og buss. For å takle fremtidens etterspørsel fra pendlere, unge og næringsliv, burde lokaltogene også ha nattavganger, som flere storbyregioner.

 

Akershus FpU mener det burde være

Eivind W. Kårbø sitt bilde.
Eivind W. Kårbø (18) fylkesformann Akershus FpU

 

mulig å komme seg raskt hjem rundt i fylket på natt, uten å benytte dyre løsninger. Hvis en jobber nattevakt i Ski, burde turen hjem etter endt vakt til for eksempel Sandvika eller nedre Romerike være effektivt, rimelig og fleksibelt. Det er kjedelig å bruke flere timer på å komme seg mellom to byer, så nært hverandre på nattetid.

 

Spesielt på helgene, når nattbussene til og fra Oslo er ofte fulle, treige og går sjeldent. Om en person vil raskest mulig hjem natt til søndag, burde ikke turen fra Oslo og til Asker ta en hel time. Nattog vil supplere og konkurrere mot nattbussavgangene i Akershus, som i alt, vil gi et bedre tilbud for brukeren

Derfor burde lokaltoglinjer som dekker de mest befolkningsrike delene i fylket effektivt, få nattavganger. Som L1 fra Spikkestad via Stabekk til Lillestrøm og L2, og L2 fra Ski med direkte forlengelse til Asker. NSB burde innføre dette med timesfrekvenser på hverdagsnetter, og halvtimesfrekvenser på helgenetter.

Akershus FpU er glad for at Akershus FrP sa ja til å kjempe for nattavganger på lokaltogene på fylkesårsmøtet. Frekvenser til alle døgnets tider i befolkningsrike områder er svært bra for utviklingen av fylket. Dette er en positiv satsing på Akershus, som knytter Asker, Lillestrøm og Ski sammen døgnet rundt.

Akershus FpU mener at nattavganger på lokaltog i fylket anses som trygt, lønnsomt og miljøvennlig. Et stort pendlerfylke i vekst, trenger nye løsninger. Nattavganger på lokaltog gjør at sentrale deler av fylket blir mer tilgjengelig, åpner flere muligheter, og gjør Akershus som et storbyfylke attraktivt for folk flest.

Fikk møte samferdselsministeren

I helgen deltok Akershus Fremskrittspartiets Ungdom på FpUs tradisjonsrike tillitsmannskonferanse i Oslo. Der fikk de blant annet møte samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen.

Hver januar går den tradisjonsrike Tillitsmannskonferansen til Fremskrittspartiets Ungdom av stabelen på partikontoret i Oslo. Konferansen har blitt avholdt hvert år siden 1981. Denne gangen var hundre tillitsvalgte Frp-ungdommer fra hele landet samlet for å få faglig påfyll.

– Det er utrolig morsomt å få møte så mange engasjerte FpUere fra andre steder i landet, og ikke minst veldig lærerikt for oss tillitsvalgte, sier Eivind W. Kårbø, formann i Akershus FpU.

Konferansen ble også gjestet av noen av Frps toppolitikere i regjeringsapparatet og personer fra privat næringsliv. Samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen var en av statsrådene som hadde tatt turen for å møte ungdomsorganisasjonen

– At vi får møte både statsråder, stortingsrepresentanter og dyktige folk fra næringslivet gir oss en skikkelig vitamininnsprøytning til å stå på videre, legger han til.

Får gjennomslag

I høstens mye omtalte statsbudsjett fra H/FrP-regjeringen, og påfølgende forhandlinger med KrF og Venstre, var det en rekke saker som ungdomspartiet er fornøyd for å ha fått gjennomslag for.

– Vi er utrolig fornøyd med at frikortgrensen har blitt økt nok en gang, slik at ungdommer som står på ekstra straffes i mindre grad. Nå kan man tjene hele 55.000 kroner skattefritt. I tillegg er vi svært fornøyd med at budsjettet til veiene er økt med nesten 50 prosent etter Frp kom inn i regjering, sier Kårbø.